Eternit jest nazwą handlową dla materiałów budowlanych zawierających azbest. Wśród materiałów budowlanych zawierających azbest (kod odpadu 17 06 05*) wymieniamy: płyty płaskie azbestowo-cementowe, płyty faliste azbestowo-cementowe. Do pozostałych, trochę mniej popularnych materiałów zawierających azbest zaliczamy m.in.: materiały izolacyjne zawierające azbest (kod odpadu 17 06 01*).