Świadczymy kompleksowe usługi dla jednostek samorządów terytorialnych na terenie całej Polski, polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Zakres świadczonych usług:

 • Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

 • Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

 • Pakowanie odpadów azbestowych zeskładowanych luzem oraz zabezpieczenie i przygotowanie ich do transportu

 • Usuwanie dzikich wysypisk odpadów azbestowych

 • Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

 • Przeprowadzenie pomiarów i badań stężeń włókien azbestowych w powietrzu.

Formalności prawne przed i po zakończeniu prac:

 • Zgłoszenie prac w kontakcie z azbestem do Państwowej Inspekcji Pracy

 • Zgłoszenie prac w kontakcie z azbestem do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 • Zgłoszenie prac w kontakcie z azbestem do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

 • Przygotowanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

 • Wykonanie dokumentacji fotograficznej

 • Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej tj. oświadczenie o oczyszczeniu terenu, karta przekazania odpadów itd.

 • Pomoc w uzyskaniu dofinansowania na usuwanie azbestu.

 

W samym 2018 roku realizowaliśmy prace, polegające na kompleksowym usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie 73 gmin. Z roku na rok liczba obsługiwanych przez nas gmin rośnie.

 

W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu:

- formularz kontaktowy (zakładka kontakt)

- mailowo: gminy@logistykaodpadow.pl

- telefonicznie: 535-800-130