Jeżeli zastanawiasz się jak bezpiecznie pozbyć się eternitu, odpowiedź jest tylko jedna. Zwróć się do firmy specjalizującej się w tego typu usługach. Samodzielne usuwanie azbestu może wiązać się z wysokimi karami finansowymi. Należy o tym pamiętać zanim podejmie się decyzję o samodzielnym demontażu eternitu lub zleceniu go osobom nieposiadającym odpowiednich uprawnień. Oprócz ryzyka finansowego, istnieje coś znacznie ważniejszego. Ryzyko narażenia swojego zdrowia, jak i zdrowia swoich najbliższych oraz sąsiadów. Ryzyko jest niewspółmierne do kosztów jakie ponosi się, zlecając usuwanie eternitu specjalistycznej firmie. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie szkolenia, certyfikaty, badania lekarskie, a przede wszystkim doświadczenie, które pozwala zminimalizować ryzyko związanie z nieodpowiednim demontażem materiałów zawierających azbest.