Materiały zawierające azbest są szczególnie niebezpieczne ze względu na włókna azbestu, przedostające się do powietrza podczas kruszenia, łamania i uszkadzania wyrobów azbestowych. Włókna azbestowe wdychane wraz z powietrzem, pozostają w płucach, przez co przyczyniają się do powstawania nowotworów, pylicy azbestowej i innych groźnych chorób.

Mając na uwadze ryzyko, jakie niesie ze sobą usuwanie azbestu, rozsądnym i słusznym wyborem jest zlecenie takich prac wyspecjalizowanej i doświadczonej firmie, która wykona prace zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.