Ze względu na indywidualne potrzeby naszych klientów, świadczmy szeroki zakres usług. Nasi Klienci mogą nam zlecić m.in.:

  • odbiór eternitu tj. zabezpieczenie zeskładowanych na posesji płyt eternitowych oraz transport odpadów azbestowych na składowisko odpadów,

  • demontaż eternitu oraz zabezpieczenie odpadów na terenie posesji Klienta,

  • kompleksową usługę demontażu eternitu wraz z przekazaniem go do unieszkodliwienia,

  • usuwanie dzikich wysypisk materiałów zawierających azbest,

  • demontaż rur azbestowo-cementowych,

  • demontaż otuliny azbestowej z rur,

  • demontaż azbestu z maszyn, urządzeń,

  • usuwanie okładzin hamulcowych zawierających azbest,

  • oraz wiele innych.